TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERIN PITÄJÄ

MP-Hotelli Oy tuntee vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti huolehtien yksityisyyden suojan toteutumisesta ja korkeasta tietoturvasta.

Yrityksen tiedot:
MP-Hotelli Oy
Hellintie 5
00750 Helsinki
Y-tunnus 2059412-5

2. REKISTERIN NIMI:

MP-Hotelli Oy asiakasrekisteri

3. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu joka muodostuu asiakassuhteesta.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, tilauksien hallinta ja käsittely sekä markkinointi. Asiakkaan tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Keräämme seuraavia henkilötietoja:

Nimi

Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoite
Tilaushistoria
IP-osoite
Ajoneuvon sarjanumero sekä rekisteritunnus

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä ja verkkosivujen lomakkeilla lähetetyistä viesteistä. Tallennamme asiakkaiden tietoja myös sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas toimii itse suorana tietolähteenä.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole MP-Hotelli Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Takuurekisteröinti tehdään valmistajan tai maahantuojan vastaaviin järjestelmiin jotka noudattavat samaa tietoturvatasoa.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

8. ASIAKKAAN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus pyytää tietojensa poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Sinulla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Sinulla on myöskin oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain mukaan. Sinulla on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen myynti@mphotelli.com.
Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä seuraavien tilanteiden aikana:
Oikeutetun edun varmennuksen aikana
Virheellisten henkilötietojen korjaamisen ja niiden oikeellisuuden tarkastuksen aikana
Sinulla on myöskin oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin. Voit myös pyytää meiltä kopiot henkilötiedoista, joita olemme keränneet.

9. TIETOTURVA

Meidän verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

10. EVÄSTEET

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään, mikä on näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneen IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähetetyt tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla seuraamme palveluidemme kävijämääriä joita voimme analysoida mm. palveluidemme kehittämiseksi. Analysoinnissa ja kehittämisessä voimme käyttää myös eri yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuksiin.

11. KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUT

Sivustollamme saattaa olla linkkejä kumppaniverkostoidemme, mainostajiemme ja muiden yhtiöiden verkkosivustoille. Huomaathan, että kyseisillä verkkosivustoilla on omat tietosuojakäytäntönsä ja että me emme ota mitään vastuuta kyseisistä käytännöistä. Tutustu kyseisiin käytäntöihin ennen kuin annat henkilökohtaisia tietojasi kyseisillä verkkosivustoilla.

12. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Päivitämme tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin lakeihin, säädöksiin ja toimintaedellytyksiin tehtävien muutosten myötä.

Takaisin ylös